web analytics

Het Veluws geslacht

Het Veluwse geslacht Tamboer

gaat terug gaat tot in de zeventiende eeuw met zijn oorsprong in Vaassen. Jan Gerrits is hier de sleutelfiguur. Hij was ‘Tamboer in de compagnie van de heer Majoor Kaeks’. We zien dat hij zich gedurende zijn leven Jan Gerrits Tamboer ging noemen. Zijn kinderen heetten Jansen of Jans, zoon van Jan. Deze patroniemen waren, zeker op de Veluwe, zeer gebruikelijk. Bij de meeste van de kinderen zien we echter dat ook deze de naam Tamboer toevoegen aan Jans(en). Zo heet onze voorouder Derk, vierde kind van Jan, Derk Jansen Tamboer. Bij de volgende generatie is de naam Jans(en) helemaal verdwenen. Jan was later landbouwer op ‘De Kleine Asheuvel’ in Vaassensebroek. Omdat het overgrote deel van deze Tamboers in Apeldoorn terecht kwam, komen daar de meeste gegevens en ook ik zelf vandaan.

‘De Tamboers van Majoor Kaeks’

Ik maakte een boekje (herziene versie 2014, ca. 300 pagina’s) over mijn voorouders. Het gaat voornamelijk over wat mijn ouders en grootouders zoal deden en waar ze woonden. Ook het genoemde probleem met Eesjen en Elsje Peters wordt uitgebreid behandeld. Verder bevat het veel jeugdherinneringen en natuurlijk een parenteel vanaf Jan Gerrits tot aan mijn vader.
Het boekje ligt ter inzage bij o.a. de VVG, het CBG en de NVG. Voor wie serieus belangstelling heeft kan ik een pdf beschikbaar stellen.
De kwartierstaat van mijn vader waar de Tamboers en vele andere voorouders in terug te vinden zijn.

Voorouders-van-Johannes-Gijsbertus-Tamboer-les-comp-1.jpg

Hieronder een paar Tamboers uit de oude doos.