web analytics

Maandag

Van de Maandag stamboom is relatief veel bekend. In Nederland zijn er diverse onderzoekers actief mee bezig. Met z’n allen komen we echter niet verder terug dan bij Leopold Maandag die in 1697 in Hummelo in de Achterhoek trouwt met Garritjen Hoegen. Aangezien Leopold vanuit het Duitse Küllstedt naar Hummelo trok is het zeer waarschijnlijk dat deze jongeman geen Maandag heette maar Montag. Kijken we in de archieven van Küllstedt en in Küllstedt zelf dan zien we dat de naam Montag daar inderdaad veelvuldig voor komt. Ene Leopold, die ooit naar Nederland getrokken zou zijn, is daar echter niet te vinden. Ook van zijn vader, Johannes (Joes) Montag, vinden we geen spoor. Volgens een locale genealoog, de heer Ackermann, zijn de kerkboeken van vóór 1700 echter verloren gegaan bij een brand. De kans om ooit een link met de Montags te vinden is hiermee dus wel erg klein geworden.

Wat wel klopt is dat onze oudste Maandag, Leopold Maandag uit Küllstedt, kreis Eichsfeld in Duitsland, komt. Dat is in het trouwboek van Hummelo in de Achterhoek terug te vinden. Daar wordt weliswaar Kilsted in Eisvelt genoemd, maar een ambtenaar in de 17e eeuw schreef ook maar gewoon op wat hij verstond van de ‘man aan het loket’. De immigrant Leopold Montag die naar Nederland kwam om hier met Garritjen Hoegen te trouwen heeft zijn naam misschien maar meteen vertaald in het Nederlands.

Wanneer we in Küllstedt naar Montag zoeken, vinden we er daar nog een stuk of 10. Dat is best veel op een inwoneraantal van slechts 1600 (2006). Ook in de historie van Küllstedt komen we de naam Montag erg vaak tegen. Van zijn vader Johannes Montag heb ik tot nu toe niets terug kunnen vinden behalve dat hij in ca. 1640 geboren zou zijn. Dit laatste komt uit niet officiële bron maar klopt wel gezien de geboortedatum van Leopold.

In het westen van Nederland, m.n. in de omgeving van Amsterdam komt de naam Maandag ook redelijk vaak voor. In de 19e eeuw zijn dit vaak Joodse families, uit de voornamen af te leiden, die in de diamant branche werkzaam waren. Een verbinding met ‘onze’ Maandags uit de Achterhoek heb ik (2011) niet aan kunnen tonen en lijkt mij ook niet waarschijnlijk.

Willem Tamboer en Cornelia Maria Maandag, mijn grootouders

 

Kwartierstaat van Cornelia Marie Maandag

Een grappig toeval.

De grootvader van Cornelia Maandag heet Hette Ros. Hette was in 1826 vrijwillig in dienst van het leger van Napoleon gegaan.

Citaat uit het militaire stamboek:
“Op den 10 July 1826 vrijwillig geengageerd als tamboer voor den tijd van acht Jaren zonder handgeld”.

Wat een grappig toeval. De oudste voorvader van de Tamboer’s kant was ook tamboer. Jan Gerrits (1708 – 1766) Vaassen. Deze nam de naam Tamboer aan als zijn familienaam. Zo ben ik dus van meerdere kanten een nazaat van een tamboer!